Welcome to African Parks

 

African Parks is de enige organisatie op het gebied van natuurbescherming die zich specifiek toelegt op het herstel- en lange termijn management, van nationale parken in Afrika in samenwerking met overheden en locale leefgemeenschappen. Onze aanpak combineert natuurbescherming van wereldklasse met zakelijke deskundigheid. Het streven is gericht op het bereiken van financieel duurzame situaties voor de parken, hoofdzakelijk door toerisme, private ondernemingen en betaling voor ecosysteem diensten. Deze factoren tezamen vormen het fundament voor economische ontwikkeling en armoede-bestrijding. Naar onze vaste overtuiging zal het sociaal en economisch levensvatbaar maken van de parken, met name ten voordele van de locale leefgemeenschappen, bijdragen aan de overleving van de parken in de strijd tussen de verschillende concurrerende vormen van landgebruik.

 

 [ZZZ_INCLUDE]

 

Op dit ogenblik beheert African Parks acht parken in zeven verschillende Afrikaanse landen: Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Democratische Republiek of Congo, Malawi, Republiek Congo, Rwanda en Zambia. De totale oppervlakte onder beheer van African Parks bedraagt thans 5,9 miljoen hectare; een gebied groter dan Nederland.  

Het is ons doel om de toonaangevende speler te worden in het beheer en management van beschermde natuurgebieden op het Afrikaanse continent. We streven er naar om in 2020 de verantwoordelijkheid te dragen voor een portefeuille met 20 parken die tezamen een gebied van ca. 10 miljoen hectare zullen omvatten. Wegens de geografische spreiding en vertegenwoording van verschillende ecosystemen, zal dit dan één van de ecologisch meest diverse portefeuilles van parken ter wereld zijn.